این شرکت دانش بنیان با استفاده از دانش بومی و فناوری های به روز توانایی حل مشکلات صنعتی به ویژه در زمینه محیط زیست مانند کنترل آلودگی هوا و تصفیه پساب های صنعتی را داراست. از اهم فعالیت هامی توان به پایش آلودگی، تعیین روش های بهینه تصفیه، مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی را نام برد.

پتروشیمی بندر امام واحد تصفیه پساب BD-SR

پایش و مونیتورینگ آلودگی هوا- سایت برمشور شهرداری شیراز