این شرکت دانش بنیان با استفاده از دانش بومی و فناوری های به روز توانایی حل مشکلات صنعتی به ویژه در زمینه احداث خطوط تولیدی فرایندی را داراست. از اهم فعالیت ها  می توان مهندسی طرح های تولیدی و صنعتی، ساخت و تامین تجهیزات با قابلیت کاربرد در صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی و نصب و راه اندازی خطوط تولیدی را نام برد.