راکتور COD تمام اتوماتیک با بیست سل و گارانتی یک ساله ساخت این شرکت تهیه گردید.