به زودی راکتورهای COD تمام اتوماتیک با بیست سل و گارانتی یک ساله ساخت این شرکت عرضه خواهد شد.