صنایع شیمیایی،نفت و گاز به دلیل ماهیت خاص خود، با سطوح انرژی‏‌های بسیار بالا یا مواد شیمیایی پرخطر سر و کار دارند. بنابراین علاوه بر اقدامات متعارف یک رویکرد سیستماتیک ایمنی اختصاصی جهت مدیریت و کاهش مخاطرات و حوادث در این صنایع مورد نیاز است. به منظور رفع این نیاز، نهادهایی اقدام به طراحی سیستم جامعی تحت عنوان مدیریت ایمنی فرایند Process Safety Management (PSM) کردند. برای اجرای PSM، سه مدل OSHA ، CCPS و RBPS وجود دارد.